Archiv Listopad, 2018

Plán učiva na 26.11. – 14.12.

ČJ – slova nadřazená a podřazená str. 30 a 31

       – slova souřadná str. 32

       – slova protikladná a souznačná str. 34 a 35

       – psaní i, í a y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

M  – sčítání a odečítání do 100 po desítkách

      – počítání se závorkami

PK – Domácí zvířata chovaná pro radost

Písanka – str. 20 – 25

Plán učiva od 1.11. – 16.11.

ČJ – Samohlásky krátké i dlouhé a dvojhlásky str. 44

       – Slabikotvorné r, l str. 47

       – Psaní i, í a y,ý po tvrdých souhláskách str.51

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – do str. 30

      – počítání s přechodem přes 10

PK – Ovoce a zelenina

       – Rodina – moji příbuzní, rodinné oslavy

Písanka – str. 16 – 20