Archiv Říjen, 2018

Plán na období 15.11. – 31.10.

ČJ – Druhy vět – opakování , str.26.

      – Slovo , slovní význam – str 29.

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – do str. 30

      – počítání s přechodem přes 10

PK – Savci v podzimním lese, Podzimní rybník, Podzimní zahrada

       – státní znaky

Písanka – str. 13 – 20

Plán na období 1.10. – 12.10.

ČJ – str. 18. – 22. Druhy vět

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – str. 12 – 17

PK – PODZIM, jehličnaté a listnaté stromy, keře v lese a u lesa

       – státní znaky

Písanka – str. 8. – 12.