Archiv Říjen, 2018

Různé říjen

 • ŠOP – budou strženy peníze za družinu a někdo bude v mínusu, vidíte se již teď v červených číslech
 • hodnocení – list, prosím, doneste
 • vánoční stromek – jestli máte někdo možnost, rádi adoptujeme “umělý” vánoční stromek
 • tripartita – kdo není přihlášený, prosím dopřihlašte se, na jeden termín pouze 1 žák, děkuji

Domácí příprava prvňáčka

Znovu bych chtěla připomenout, jak je potřeba pracovat doma, aby se dětem dařilo ČTENÍ. Je potřeba, abyste trénovali hláskování, denně několik slov. Nyní hláskujeme 5písmenná slova. Pokud se dítěti daří, dávejte i delší a těžší slova, můžete si roli i vyměnit – vy zadáte slovo a dítě jej hláskuje.

Je potřeba každý den pravidelně číst. Najděte slova ve cvičeních v učebnici nebo ve čtecí tabulce, kterou děti dostávají. Trénujte také poznávání písmen, je jich již více a budou rychle přibývat. Děti mohou jen skládat diktovaná písmena na čtecí kobereček nebo mohou Vámi diktovaná písmena zapisovat hůlkovým písmem. Také je možné, že jim napíšete řadu písmen vy a ony je přečtou.

Každodenně skládejte na čtecím koberečku ze skládací abecedy 3 – 5 slov. 1) Říkejte dítěti písmena po jednom ( vy řeknete jedno písmeno, dítě položí, potom řeknete další, dítě položí atd.), až vznikne slovo, dítě znovu přečte po písmenkách a pak vysloví celé slovo. 2) Vyhláskujte dítěti slovo (písmena řekněte rychle za sebou, dítě musí poznat, co je to za slovo), potom ho složí, přečte znovu po písmenkách a řekne celé slovo. 3) řekněte dítěti dané slovo, dítě ho složí musí si ho samo rozložit na jednotlivé hlásky). Kratší slova už neskládáme podle předlohy (nápodobou).

Při PSANÍ dbejte, aby dítě mělo uvolněnou ruku, drželo správně tužku nebo pastelku a správně rovně sedělo. Při zapisování písmen hůlkovým písmem a při psaní číslic upozorňujte děti, že se tvary píší ze shora dolů. Při zapisování a při grafomotorických cvicích je již ruka opřená o podložku a posunuje se  směrem vpravo.

                                                                                                   Půjčeno ze stránek 1. A, děkuji TJ

 

Kouzelný semafor

Tématický plán 22. – 25. 10. a 30. 10. – 2. 11. 2018

Matematika

 • PS do str. 29
 • rozklady, rozděl
 • vláčky
 • doplň kolik chybí
 • skládáme ze dřívek
 • dopočítávání
 • porovnávání
 • krokování
 • stavby z kostek

Český jazyk

 • kreslím tvary do str. 36
 • grafomotorické cviky
 • správné držení tužky
 • správný posed při psaní
 • Lili a Vili do str. 33
 • nová písmena Č, K, P, S
 • diktát písmen na koberečku
 • diktát slov na koberečku
 • hláskování
 • pohádka tři prasátka – děj časový

Prvouka

 • PS do str. 19
 • podzim
 • plody
 • nářadí

Tématický plán – listopad

ČESKÝ JAZYK

Literární výchova a čtení

 • dětská říkadla
 • práce s hlasem a intonací
 • rytmus, rým
 • obrázkové čtení
 • čtení s porozuměním

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • zrakové a sluchové vnímání
 • rozvoj řeči – celé věty
 • vyvození hlásek a písmen – P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C
 • rozhovor
 • antonyma

Psaní

 • rovné čáry – horizontální, vertikální, přerušovaná rovná čára, vlnovka
 • grafomotorické cviky

 

MATEMATIKA

     Uspořádání prvků podle daných znaků

     Odděl a doplň

     Vyšší a nižší

     Počítáme do 10

     Odčítání do 8

     Krokování

     Stavby z krychlí – zápis

     Vláčky

     Pojem stejný

     Čtvrtiny

     Čtverec,  Stříhání deček

     Diskuze – co je rychlejší, těžší

     Psaní číslic 1 – 7

 

PRVOUKA

 •  rodina
 • domácí příprava žáků – správné pracovní návyky
 • moje rodina – oslavy
 •  zima

Akce – důležité

PLÁN

pondělí 22. 10. – bruslení – do školy jen – český jazyk, matematika

úterý 23. 10. – divadlo – Kouzelný semafor – Muzeum Policie ČR – do školy jen český jazyk

středa 24. 10. – vyučování dle rozvrhu, oblečení podle vylosovaných barev – focení

čtvrtek 25. 10. – do školy jen prvouku a matematiku, od 10 – 12 hod. projekt Republika – i pro rodiče, od 16 hod představení v tělocvičně projekt Republika

pátek 26. 10. – ředitelské volno

pondělí 29. 10. – podzimní prázdniny

úterý 30. 10. – podzimní prázdniny

středa 31. 10. – dle rozvrhu

čtvrtek 1. 11. – jablíčkový den – každé dítko si přinese do školy 2 ks jablek – stejná odrůda, dle rozvrhu

pátek 2. 11. – dle rozvrhu

začínají tripartitní schůzky

6. 11. – knihovna – Dům knihy, do školy prvouku a matematiku

7. 11. – bruslení – do školy jen český jazyk

8. 11. – drakiáda – přinést do školy draka, sraz u šaten, 1. a 2. vyučovací hodina, při bezvětří půjde o vlastivědnou vycházku, do školy matematiku a český jazyk

9. 11. – pohádka ve škole – divadlo v tělocvičně, učení dle rozvrhu

16. 11. – divadlo Gong – bez učení

21. 11. – bruslení

 

 • vyplnit hodnocení – list – přinést do středy 24. 10.
 • zapsat se na tripartitní třídní schůzky
 • hláskování – nový list
 • denně číst a hláskovat
 • při nemoci pracovat v pracovních sešitech

Různé

 • někomu došlo lepidlo, děti ví, jen se jich prosím, zeptejte
 • na tripartitní schůzky – jeden termín = jeden žák, když je místo plné, vyberte jiný termín, děkuji
 • prosím čtěte a hláskujte denně, písmen přibývá a někdo je ani nepojmenuje, nemůže pak pracovat ani v pracovním sešitě ani na koberečku
 • kobereček je důležitý pro správné složení a rozložení slova – analýza a syntéza, bude potřeba pro další psaní, musí to trénovat, ve škole děláme cca 5 slov, diktovaných po písmenkách, pak je čteme, někdo hledá písmena, protože si není jistý tvarem – jak vypadá, děkuji

info web školy

Adaptační kurz prvních tříd

Prvňáčci zasadili svůj strom

 

 

Tématický plán 15. – 19. října

matematika

 • PS do str. 23
 • odhadování
 • vyhledávání rozdílností a podrobností
 • čeho je nejvíce, nejméně, stejně
 • zraková orientace
 • časová posloupnost
 • skládáme papír
 • najdi cestu

český jazyk

 • Lili a Vili do str. 25
 • grafomotorické cviky do str. 29
 • rovné čáry, různé směry!
 • čtení slov se známými písmeny
 • hláskování
 • trénujeme na koberci skládání slov

prvouka

 • PS do str. 15
 • změny přírody na podzim
 • pojmy – dlouhý, široký, úzký, mezi, před, za ….
 • stromy – poznáváme podle plodů a listů
 • plody – pole, ovoce, zeleniny

Masáže

Masáže nakonec nebudou, 6 nemá zájem a 7 žáků nepřineslo. Info jsem předala “lektorce” masáží.

Tripartitní schůzky

 • Přihlašování, na každý čas, pouze jedno místo.
 • Stačí psát jméno dítěte bez příjmení.
 • Jde o pondělí a úterý v měsíci listopadu.

https://doodle.com/poll/dmer6xk8kf4ssi9k

Různé 8. 10. 2018

 • prosím, donést papíry k GDPR
 • kdo má ještě papíry k masážím, doneste také
 • dnes bez úkolu, ale číst a hláskovat
 • některé děti neměly vystřižená písmena, co máme probraná, nemohou pracovat na koberečku
 • všichni si vylosovali barvu oblečení na REPUBLIKOVÝ DEN – focení 24. 10. , mají puntíky v malém notýsku, obyčejná tužka je bílá, děkuji za účast
 • vymyslet jméno pro borovičku, kterou budeme 11. 10. 2018 sázet, o jménu pak budeme ve třídě hlasovat
 • figurku do matematiky