Různé

  • hláskování – nový list, prosím, trénujte
  • v pondělí se budeme ještě fotit – jednotlivci v rámečku, motiv prvňáček, cena 90 Kč, 2 fotky – v lavici a portrét, kdo určitě nechce, aby se jeho dítko fotilo, napište mi do notýsku
  • zájemci o čtení – Eden čte dětem, též napsat do notýsku, nasmlouvám “čtecí” paní učitelky
  • děti dostaly zpět originály zdravotní způsobilosti, já si nechala kopie
  • přinést zájemku na masáže
  • kdo, nejede na adapťák, žádost o uvolnění, jinak chodí do školy, třídu, kam bude po 3 dny chodit Vám sdělím v pondělí
  • na TV nosit švihadlo

Comments are closed.