Archiv Září, 2018

Tématický plán 1. 10. + 8. – 12. 10.

Matematika

 • PS do str. 18
 • dopočítávání PS str. 15/4 – těžké trénovat
 • bludiště
 • krokování – tlesk+krok
  • krokovací pás
  • báseň

                            “První, druhý, třetí krok,

                              krokujeme celý rok.

                              Máme rádi krokování,

                              pomůže nám v počítání.”

 • vláčky
 • rozklad
 • krychlové stavby
 • polovina
 • řady
 • nad, pod, před, za, vedle – levá, pravá

Český jazyk

 • Lili a Vili do str. 20
  • nová písmena – L, J
  • opakování – O, A, E, M, U, T
  • trénovat hláskování
  • čtení jednoduchých slov a vět
  • obrázkové čtení
  • denně číst
  • znaménka nad písmeny
  • správný posed, držení tužky
  • správné psaní velkých tiskacích písmen
 • graf. cviky do str. 23
  • vlnky, spirály, kličky, rovné čáry

Prvouka

 • PS do str. 13
 • podzim – změny přírody, oblečení, počasí ….
 • naučení básně – podzimní tématika
 • ČR
 • opakování – značky, dopravní prostředky, tísňová tel. čísla ….

Tématický plán říjen

Český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně k podzimu
 • rozpočítávadla
 • dramatizace části pohádky
 • hry s rytmem
 • Jiří Žáček
 • čtení slov a jednoduchých textů

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • rozvoj řeči a tvořivosti
 • vyvození hlásek a písmen – J, I, Y, P, S, K, Č
 • hry se slovy
 • souhlásky a samohlásky

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • ovál, spirála, vlnka, kličky, spirály, rovné čáry – horizontální, vertikální

Matematika

 •  Rozklad
 •  Nestandartní slovní úlohy
 •  Početní operace – dopočítávání do 9
 •  Geometrie v rovině
 •  Souměrnost v geometrii, práce s daty
 •  Vláčky
 •  Zapiš počet
 •  Řady
 •  Rozděl
 •  Polovina
 •  Krokování
 •  Odhadování
 •  Vytvoř dle vzoru
 •  Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Prvouka

 •  vypravujeme podle obrázků
 •  podzim
 •  proměny přírody
 • seznámení s pojmy – široký, úzký …
 • jehličnaté, listnaté, ovocné
 • plody, pole – ovoce a zeleniny

Různé

 • hláskování – nový list, prosím, trénujte
 • v pondělí se budeme ještě fotit – jednotlivci v rámečku, motiv prvňáček, cena 90 Kč, 2 fotky – v lavici a portrét, kdo určitě nechce, aby se jeho dítko fotilo, napište mi do notýsku
 • zájemci o čtení – Eden čte dětem, též napsat do notýsku, nasmlouvám “čtecí” paní učitelky
 • děti dostaly zpět originály zdravotní způsobilosti, já si nechala kopie
 • přinést zájemku na masáže
 • kdo, nejede na adapťák, žádost o uvolnění, jinak chodí do školy, třídu, kam bude po 3 dny chodit Vám sdělím v pondělí
 • na TV nosit švihadlo

Odaptační kurz – info

Místo: hotel Monínec, Sedlec – Prčice, apartmánové domy

Termín: 2. 10. – 4. 10. 2018

odjezd v 8,15 od školy, sraz 8,00

příjezd ve 12 hodin ke škole

 

 • u autobusu odevzdat bezinfekčnost, kdo nedal na třídních schůzkách
 • léky, které děti budou potřebovat, prosím, odevzdejte u autobusu
 • prášek proti nevolnosti v autobuse mít již spolknutý, na cestu zpět mám
 • obědy odhlášené
 • pro děti, které jdou po příjezdu do družiny oběd ve školní jídelně
 • připravit pro děti jeden pohled, který dostanou ve středu
 • info, jak se máme budu psát na naše stránky
 • seznam potřebných věcí, ještě jednou přikládám

seznam adapťák

Moc se těšíme. TJ

Hygienické návyky při psaní

Děkuji za prezentaci.

Hygienické návyky při psaní a čtení . Elektronická učebnice – I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace

CJL1

 

 

 

1. rodičovská kavárna

Republika

Tématický plán 24. – 27. 9.

Český jazyk

 • Lili a Vili – do str. 16
 • uvolňovací cviky – do str. 16
 • čtení E, O – nové
 • A, M, U, T
 • zraková orientace a diferenciace
 • grafomotorické cviky
 • kreslení dle pokynů
 • orientace v prostoru

Matematika

 • PS – do str. 16
 • barvy
 • stavby z krychlí
 • bludiště, vláčky
 • skládání z papíru
 • evidence počtu, tabulky
 • porovnávání
 • cvičení krátkodobé paměti

Prvouka

 • PS – do str. 10
 • dopravní prostředky
 • kde bydlím – ČR
 • telefonní čísla 150, 155, 158 – naučit

Adaptační kurz

Dnes děti dostaly závazné přihlášky na adaptační kurz. Je třeba přinést přihlášku do pátku. Platí se prostřednictvím školní online pokladny.

přihláška

Různé – plán

Kdyby měl někdo možnost získat firemní nafukovací balónky, budu ráda. Použijeme jich dost, na pracovní činnosti i na nácvik správného dýchání.

PLÁN:

Ve STŘEDU 26. 9. se konají třídní schůzky od 17 hod

26. 9. se fotíme

28. 9. volno – státní svátek

2. – 4. 10. adaptační kurz

2. 10. rodičovská kavárna od 17 hod. ve sborovně

5. 10. volno ředitelky školy

Pozor v pondělí 8. 10. hned po adaptačním kurzu jdeme bruslit. Rodiče vítáni. 🙂

Do 19. 10. přinést vylisované listy cca 15 kusů

22. 10. bruslení

25. 10. projekt Republika  10 – 12 hod ve třídě

26. 10. volno ředitelky školy

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

 

ZAJÍMAVÉ WEBY:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0