Doučování

Doučování

 

Bruslení (oprava termínů)

První bruslení nás čeká ve čtvrtek 23. 9.

Upozorňuji na změnu termínů, aktuální dny jsou tyto: čtvrtek 23. 9., pátek 1. 10., čtvrtek 7. 10., pátek 15.10. vždy od 8:45 do 9:30.

Pozvání na třídní schůzky 22. 9.

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. 9. 2021 od 17 hod. I když jsme nejdříve uvažovali o online formě schůzek, nakonec jsme upřednostnili osobní setkání. Předem vám děkujeme za odpovědný přístup – že jste buď očkováni, nebo jste max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, nebo jste před schůzkami podstoupili test na certifikovaném odběrovém místě.  Pokud potřebujete, můžete se otestovat přímo ve škole před třídními schůzkami – informujte se u vrátnice. Po celou dobu konání schůzek budeme mít nasazené roušky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Informace 2 (aktualizováno 20. 9.)

V pondělí 20.9. jdeme poprvé plavat. Odcházíme na konci 4. hodiny, plavání je od 12:00 h. Po plavání se vracíme na oběd (případně kousek ČJ). Vyučování končí dle rozvrhu ve 13:30.

Bruslení nás čeká ve čtvrtek 23. 9., v pátek 1. 10., ve čtvrtek 7. 10. a v pátek 15.10. v pondělí 25.10., vždy od 8:45 do 9:30.

Kdo chodí do družiny a některý den jde domů po obědě, musí mít vždy lístek, že odchází, který předá buď osobně paní vychovatelce nebo prostřednictvím třídního učitele.

V pátek 17. 9. nás navštíví lektorka projektu Kreativní vyučování a seznámí nás s tím, co nás čeká, co si můžeme vybrat a co budeme tvořit.

Fotografování třídy proběhne v úterý 21. 9. v 10:45.

Volby

V pátek se uskutečnily volby do školního parlamentu. Po posledním slovu kandidátů jsme přichystali volební místnost a každý mohl vhodit svůj hlasovací lístek. Následovalo sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb.

Volby do školního parlamentu – kampaň

Informace

A je tu další várka důležitých informací:

PDVL – protože je v tomto předmětu více oblastí najednou, budeme mít v pondělí přírodu (Člověk a jeho svět), ve středu vlastivědu (naše vlast, modrá) a v pátek vlastivědu (dějiny, červená).

Třídní schůzka se uskuteční ve středu 22. 9. od 17 hodin.

Prosím o dodání formuláře s důležitými informacemi pro školu, pokud jste tak ještě neučinili.

Tento týden probíhá volební kampaň do školního parlamentu, v pátek budeme volit 2 zástupce.

Naše třída se zúčastní celoročního projektu Kreativní vzdělání, k čemuž potřebujeme od rodičů souhlas s účastí dětí. Formulář děti přinesou domů a opět prosím o jeho vyplnění a podepsání.

Učebnice a pracovní sešity lze nechávat ve třídě, děti mají poličky nebo si mohou přinést krabici. Nemusí tedy všechno tahat v tašce.

Věci na tělesnou výchovu si děti nechávají v šatní skříňce, to je změna oproti předchozím ročníkům. Když máme některý den TV, vezmou si sáček ráno do třídy.

Prosím o kontrolu účtu školní pokladny, aby děti měly alespoň 300 Kč na různé výdaje a nemuseli jsme to pak řešit narychlo. Blížící se výdaje: 10 Kč sponzoring pardála v Zoo, 1600 Kč školní družina 1. pololetí.

Děti si mohou přinést něco pěkného, čím bychom ještě zútulnili třídu – květiny, hry, knihy…

Fotografování tříd je naplánováno na 21. a 22. 9., konkrétní den upřesníme.

Rád bych poděkoval za skvělé zvládnutí začátku školního roku!

Škola začíná :-)

Škola začíná ve středu 1. září. Slavnostní zahájení bude v 7:55 před školou.

Pak půjdete rovnou do třídy. Pozor! Naše třída se přestěhovala, najdete ji ve 3. patře uprostřed chodby.

První den se pozdravíme, otestujeme, popovídáme si a v 8:45 skončíme. Výdej oběda je od 10:00 hodin. Ve čtvrtek a v pátek budeme ve škole 4 hodiny a čeká nás spousta práce – žákovské knížky, skříňky, seznámení s rozvrhem, rozdělení na angličtinu, nová pravidla…

Změna: První plavání nás čeká 20.9. od 12:00 hodin.

Přineste si doplněné kufříky na výtvarnou výchovu – vodovky, tempery, voskovky, tuš, štětce, lepidlo, kelímek, hadřík, pracovní tričko, ubrus nebo noviny na lavici.

Dále byste měli mít pero, tužky, gumu, nůžky, kružítko, pravítko a tabulku s mazací fixou.

Na cvičení si doneste sáček s oblečením a botami na ven a botami do tělocvičny.

Podrobné vybavení: pomucky-4B-2021.pdf

(aktualizováno 2. 9. 2021) Rozvrh hodin: rozvrh hodin – 4B.pdf

Těší se na Vás

opět 🙂 pan učitel David Zahradníček

Konec školního roku

V pondělí a v úterý končí vyučování po obědě, tj. ve 12:00. V pondělí odevzdáváme všechny učebnice. Budeme uklízet a odnášet své věci domů – kufříky, sešity, oblečení a boty, věci z poliček. V úterý předáme šatní skříňky – ty musí být vyklizené a zbavené nálepek, odemčené (zámek si děti odnášejí domů). Ve středu se předává vysvědčení od 8 do 9 hodin. Po 9 h je možné odejít v doprovodu rodičů nebo na základě lístečku. Malý oběd se vydává v 10 h.

Dnes učily děti