Orientační plán učiva do 22. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 34. Učebnice čj. – str. 45. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 30. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 25.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá str. 15.

21. 11. 2019 – Prevence od 8:00 hod.

Vlaďka Foltová TU

 

Orientační plán učiva do 15. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 32. Učebnice čj. – str. 42. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 28. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda– Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 24.                                                       

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny. str. 14.

AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU:

Tripartitní schůzky.

6. 11. – EDUKAVÁRNA OD 17.00 hod. VE SBOROVNĚ.
14. 11. – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU MOZAIKA SAMETU ( STRAŠNICKÉ DIVADLO –  děti ze 4. B  jdou  od 10:00 hod. )
15. 11. – ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 provoz školy v improvizovaném režimu bude zajištěn a vyučování pro všechny třídy školy bude ukončeno v 11,40 hod.  

Vážení rodiče a přátelé naší školy,
zveme vás do naší Edukavárny, která se opět otevře dne  6. 11. 2019 v 17 hodin. Představíme si nové pomůcky – 3D tiskárnu, ozoboty, stavebnici Magformers a stolní fotbálek v roli pomocníka pro rozvoj motoriky. Těšíme se na vás!

28. 10. 2019 – STÁTNÍ SVÁTEK.

Orientační plán učiva do 1. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 30. Učebnice čj. – str. 39. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 24. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 20.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny. str. 12.

Vlaďka Foltová TU

 

 

Orientační plán učiva do 25. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 29. Učebnice čj. – str. 37. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 23. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 20.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět – str.12.  Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vážení rodiče,

každý týden v pondělí budeme chodit 5. až 6. vyučovací hodinu pravidelně plavat. Veškeré věci potřebné na plavání s sebou.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ OD 3. 10. – 10. 1. 2020 – ČERNÁ HORA JÁNSKÉ LÁZNĚ.

VÁŽENÍ RODIČE,

ŽÁCI ZE 4. TŘÍD SE MOHOU ZÚČASTNIT LYŽAŘSKÉHO KURZU. POKUD MÁTE VÁŽNÝ ZÁJEM, NAPIŠTE MI. KAPACITA MÍST JE OMEZENÁ. DĚKUJI.

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče,

v pondělí 14. 9. 19 jdeme opět na plavání – organizace stejná.

Podzimní prázdniny – 29. až 30. 10. 19.

Orientační plán učiva do 18. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 25. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti matematických operací. Geometrie – str. 18. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 18.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.11.

Vlaďka Foltová TU

Orientační plán učiva do 10. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 19 – 21. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti matematických operací. Geometrie – str. 14. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9 – 3. roč.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 13 až 14.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny. str.10.

Vlaďka Foltová TU