2. 6. – Pozor změna

V pátek 2. 6.  je sraz v 7:40 před školou. Odchod do ZOO je v 7:50.

 

Týden 29. 5. – 2. 6.

Milí čtvrťáci,
tento týden se budete učit podle rozvrhu pouze do středy. Ve čtvrtek máme ve škole sportovní den a v pátek půjdeme do ZOO.
Nepolevujte však v přípravě, máte ještě pár dní na to, abyste si případně vylepšili známky v malých desetiminutovkách.

Přeji Vám krásný a úspěšný týden.
Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI:

 • 31. 5. Lízátkový den – dobrovolná sbírka lízátek
 • 1. 6. sportovní den +Run and help – batůžek se svačinou, pitím, ŽK; sportovní oblečení, pokrývka hlavy – konec vyučování v 11:40
 • 2. 6. pátek ZOO – sraz v 8:00 před školou; do batůžku svačinu, pití, ŽK; vhodné oblečení, kapesné na zmrzlinu.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

M – v pracovních sešitech procvičujte prostředí, která si vyberete
     – nezapomínejte na procvičování obsahu a obvodu čtverce a obdélníku

ČJ – dodělávat všechno do str. 68 včetně

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
přímá řeč, nepřímá řeč a věta uvozovací
shoda přísudku s podmětem
mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména
koncovky podstatných jmen
souvětí + vzorce 

M

slovní úlohy
převody jednotek
zlomky, části celku
písemné násobení dvojciferným číslem
písemné dělení jednociferným číslem
závorky – přednostní početní operace

 PDVL

D – České země po husitských válkách

PŘ, VL – ekosystémy, práce s mapou ČR

 

1. 6. Sportovní den a Run and Help

Ve čtvrtek 1. 6. bude probíhat na školní zahradě sportovní den. 

Součástí bude i  Run and Help – běh, který může pomáhat. 

Týden 22. – 26. 5.

Milí čtvrťáci,
tento týden nás čekají další desetiminutovky, diktát, opakování z Lucemburků, práce s mapou. Snažte se maximálně využít šance získat dobré známky a prokázat Vaše znalosti.

Pěkný a úspěšný týden
Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI:

 • 31. 5. Lízátkový den- dobrovolná sbírka lízátek
 • 1. 6. sportovní den +Run and help
 • 2. 6. pátek ZOO

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

M – v pracovních sešitech procvičujte prostředí, která si vyberete
     – nezapomínejte na procvičování obsahu a obvodu čtverce a obdélníku

ČJ – dodělávat všechno do str. 68 včetně

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

shoda přísudku s podmětem
mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména
koncovky podstatných jmen
souvětí + vzorce 

M

slovní úlohy
převody jednotek
zlomky, části celku
písemné násobení dvojciferným číslem
písemné dělení jednociferným číslem
závorky – přednostní početní operace

 PDVL

D – Husitské války, České země po husitských válkách

PŘ, VL – ekosystémy, práce s mapou ČR

AJ – skupina paní uč. Uhlířové

Opakování 7. lekce
Test 7. lekce
Procvičování

Lízátka pomáhají

Týden 15. – 19. 5.

Milí čtvrťáci,

čas velmi rychle letí a my budeme za měsíc vyrážet na školu v přírodě. To již budou známky uzavřené, a tak teď máte ještě máte příležitosti si svoje známky vylepšit. Nepolevujte tedy v domácí přípravě. Také se blíží termín odevzdání čtenářského deníku.
Tento týden budeme opakovat shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen či násobení dvojciferným číslem.

Přeji Vám krásný a úspěšný týden.
Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 2. 6. ZOO Praha – vstupné placené z ŠOP 100,-
 • 1. 6. v rámci Dětského dne poběží děti Run and Help

PRO DĚTI:

 • do 19. 5. odevzdat čtenářské deníky
 • od 25. 5. každé úterý a pátek je dějepis
 • ve středu spojená vlastivěda s přírodovědou
 • v úterý 23. 5. 1.vyučovací hodinu opakování Lucemburkové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • procvičovat na skolakov.eu – matematiku a český jazyk

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
shoda přísudku s podmětem PS vše do strany 68 včetně
vzory podstatných jmen UČ  str. 94
popis prostředí

M
obvod a obsah čtverce a obdélníku
násobení dvojciferným číslem
slovní úlohy
zlomky

PDVL

D – husitské války

VL+ PŘ
práce s mapou + opakování učiva 4. třídy
prezentace ekosystémů

 

9. – 12. 5.

Milí čtvrťáci,
tento týden budeme v českém jazyce dál procvičovat základní skladební dvojice. V matematice si napíšete opakování z obsahu a obvodu čtverce a obdélníku.
V přírodovědě dokončíme společnou práci na ekosystémech.

Nezapomínejte na domácí přípravu a že se blíží termín odevzdání čtenářského deníku.

Přeji Vám hezký a úspěšný týden.

Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • do pátku 12.5. musí být odevzdány přihlášky na školu v přírodě a vložené peníze v online pokladně!!!!!!!!

PRO DĚTI:

umimeto. org – matematika, český jazyk

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
shoda přísudku s podmětem
koncovky podstatných jmen
věta jednoduchá a souvětí
popis prostředí

Přikládám přehled pádových otázek a pojících se předložek: Pády podstatných jmen

M
násobení dvojciferným číslem
písemné dělení jednociferným číslem
obvod a obsah čtverec a obdélník, obvod trojúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

PDVL

 

 

Pozvánka

 

Autoevaluační šetření

Dotazník pro rodiče našich žáků

Týden 2. – 5. 5.

Milí čtvrťáci,
doufám, že jste si užili tři dny volna, měli hezké zážitky, a tak plni energie budete pracovat v následujícím zkráceném týdnu.
Ve středu 3. 5. jdeme do Toulcova dvora na program Tajemství stromů.

Budeme psát malé testíky na procvičení učiva a k získání dobrých známek. Výsledky máte ve svých rukou.

Úspěšný a hezký týden Vám přeje
Renata Urbanová

PRO RODIČE: Prosím o kontrolu ŠOP.

 • děti dostaly přihlášku na školu v přírodě. Peníze na účtu v ŠOP musí být do 10. 5.
 • pokud víte, že příští rok již nebude Váš syn/dcera navštěvovat naší základní školu. Prosím, napište mail paní ředitelce. Děkuji za spolupráci.

Středa 3. 5.     Toulcův dvůr “Tajemství stromů” cena 200 Kč bude odečtena ze ŠOP. Sraz v 8:00 před školou. S sebou: ŽK, penál, svačina, pití, vhodné oblečení na pobyt venku.

TÝDENNÍ PLÁN:
ČJ

 • věta jednoduchá a souvětí
 • podmět a přísudek – základní skladební dvojice
 • koncovky podstatných jmen

M

 • násobení dvojciferným číslem
 • obvod a obsah čtverce, obdélníka
 • Nezapomínejte opakovat zlomky – části celku!

PDVL

 • PŘ – Oprava testu – zpracování vybraného živočicha do výukového plakátu dle zadání
 • D – Český stát za vlády Lucemburků – opakování – skupinová práce

AJ

 • skupina paní učitelky Uhlířové:
  Opakování – povolání, co kdo dělá
  Slovíčka – příprava na testík ze slovíček 7. lekce, viz pracovní sešit strana 97 (budeme psát příští týden)
  Určování času (čtvrt, půl, tři čtvrtě)