Orientační plán učiva do 6. 3. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 50. Učebnice čj. – str. 81. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       

Matematika – Matematika 2. díl – str. 24. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str.                                           12.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 30.

AKCE V BŘEZNU:

2. 3. 20 – VÝTVARNÁ DÍLNA – 60, – Kč na žáka.

6. 3. 20 – BRUSLENÍ – sraz v 8:20 před vrátnicí. S sebou –  sportovní oblečení, brusle, helma, rukavice,                                         pití.

10. 3. 20 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – JAHODOVÁ.

13. 3. 20 – JEDEN SVĚT.

18. 3. 20 – JARMARK – od 16:00 hod.

                  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – od 17:00 hod.

27. 3. 20 – DEN NARUBY.

Vlaďka Foltová TU

Pozvání na tvořivou březnovou EDUKAVÁRNU

 

Orientační plán učiva do 21. 2. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 49. Učebnice čj. – str. 79. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl – str. 20. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str. 10.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 30.

Vlaďka Foltová TU

Orientační plán učiva do 7. 2. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 47. Učebnice čj. – str. 75. Řady vyjmenovaných slov. Vzory podstatných jmen rodu středního. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl – str. 14. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str. 7.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 26.

Vlaďka Foltová TU

 

Prosba, poděkování a pozvání

Vážení rodiče,

30. 1. 2020 – POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ – UČÍME SE DO 11:40 hod.

31. 1. 2020 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Orientační plán učiva do 30. 1. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 45. Učebnice čj. – str. 73. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl – str. 11. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str. 5.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 26.

Vlaďka Foltová TU

Orientační plán učiva do 24. 1. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 43. Učebnice čj. – str. 64. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       

Matematika – Matematika 2. díl – str. 8. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str. 5.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 21.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE,

na čtvrtek 16. 1. 20 si děti donesou MATEMATIKU DRUHÝ DÍL. Děkuji.

14. 1. 2020  v úterý – jdeme na DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OD 10:30 hodin (děti budou v učebně.)

Vlaďka Foltová TU

 

Orientační plán učiva do 17. 1. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 39. Učebnice čj. – str. 57. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 50. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 37.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá str. 20.

Vlaďka Foltová TU