Poděkování

Moji milí čtvrťáci, vážení rodiče,

chtěla bych vám moc poděkovat za celé čtyři (dva či jeden) roky, které jsme společně zvládli. Především děkuji za spolupráci, pomoc a krásné zážitky. Velmi ráda se za vámi přijedu podívat, jak se vám daří a jak si vedete. V neposlední řadě mockrát děkuji za dárky, kterými jste mě obdarovali.

Přeji vám krásné prožití prázdnin, hodně odpočinku a navrácení sil na následující školní rok, ve kterém se vám jistě dobře povede.

Marcela Žampová

Krokodýlí ZOO 21.6.2019

Blíží se nám konec roku a my si ho zpestříme návštěvou Krokodýlí ZOO, a to v pátek 21.6.2019.

Cena je 90 Kč/žák, bude placeno ze školní online pokladny. 

Sejdeme se v 8 hodin v šatnách odkud budeme odcházet. 

Návrat do 12:35, kdy bude vyučování ukončeno, není 6.vyučovací hodina. 

S sebou: vhodné oblečení, svačina, pití, ŽK, průkazku na MHD nebo lístek (delší vzdálenost), peníze na zmrzlinu

Posledních 14 dnů ve školní roce 2018/19

Protože nás čeká posledních 14 dnů v tomto školním roce a vzhledem k tomu, že to budou naše poslední dva týdny, ráda bych, aby průběh byl co nejhladší a měli jsme vše v pořádku, děkuji za spolupráci 🙂 . 

Pondělí 17.6.2019

Program BEZPEČNĚ NA KOLE nutno mít s sebou ve škole helmu na kolo!!!!! Akce bude v rámci výuky na školním hřišti cca 1 hodinu.

Úterý 18.6.2019

RUN AND HELP – Opět v rámci výuky, kdy se přesuneme na hřiště, odběháme a budeme se vracet zpět do školy. 

Budou rozdány formuláře na předvyplnění (pouze 1-4 řádek) sponzorů běžcům a následně vráceny do pondělí 17.6.2019 paní učitelce, která po uběhnutí doplní zbylé informace. 

Středa 19.6.2019

Všechny děti donesou učebnice a sešity, kterou jsou níže vypsány, protože již ve středu a čtvrtek budu učebnice kontrolovat (děti, které tu nejsou v daný den, jsem domluven a osobně jinak!!). 

Učebnice: český jazyk, čítanka, přírodověda a vlastivědy (zelená, červená a modrá), angličtina

Sešity: přírodověda a vlastivědy, matematika-procvičování, hudební výchova

Případné sankce za poškozené učebnice budou strženy ze školní online pokladny a rodičům napsána zpráva do žákovské knížky. 

Pátek 21.6.2019

KROKODÝLÍ ZOO – informace budou zvlášť ještě upřesněny

Pondělí 24.6.2019 až čtvrtek 27.6.2019

Všechny dny končí vyučování v 11:40 hod. 

Úterý 25.6.2019

SKŘÍNKY – žáci budou mít skřínky vyklizeny nejpozději v pondělí 24.6.2019 a v úterý budou předávány panu školníkovi – skřínky budou čisté, vytřené, bez věcí, případně odstraněny nálepky a odemčeny!

V posledním týdnu školy se již žáci nepřezouvají.

Úterý 25.6.2019 a středa 26.6.2019

UČEBNICE – budou se předávat učebnice mezi ročníky 

Čtvrtek 27.6.2019

ŠKOLNÍ TANEC – v 11:20 se na školním hřišti bude tančit 🙂 

Pátek 28.6.2019

VYSVĚDČENÍ – V 8 hodin se sejdeme naposledy při rozdávání vysvědčení 

Den naruby 12.6.2019

Den naruby se nám posunul na středu 12.6.2019. Kdy žáci (v našem případě žačky) si vyzkouší učit, a to 1.-4. vyučovací hodinu. 5. vyučovací hodinu budeme společně ve třídě rozebírat, jak se jim to podařilo. Konec vyučování bude ve 12:35, jak jsme ve středu zvyklí. 

S sebou učení dle rozvrhu. 

Přinést bílé tričko

Na středu 19.6.2019 si každý žák přinese čistě bílé tričko. Ideálně bez jakýchkoli nápisů značek, nemusí být nové postačí čistě vyprané. 

Budeme si společně vyrábět kresby na trička, která souvisí s naší třídou 🙂 . 

 

 

 

Plán na úterý 11.6.2019

V úterý 11.6.2019 bych se s Vámi všemi (dětmi i rodiči) ráda rozloučila. Sejdeme se ve 14 hodin na školní zahradě – v přírodní učebně. 

Bohužel spát ve škole nebudeme, proto si alespoň zpříjemníme odpoledne. 

Pokud některé děti budou chtít, mohou zůstat už po obědě a společně nachystáme něco dobrého k jídlu a pití. (nákup jídla a pití obstará paní učitelka 🙂 )

Rozejdeme se nejpozději v 19 hodin. 

Moc se na Vás všechny těším 🙂 . 

Učivo 3.6.-7.6.2019

Český jazyk

 • opakování a procvičování vyjmenovaných slov a k nim příbuzných
 • slovní druhy – určování
 • určování mluvnických kategorií – podstatná jména a slovesa
 • podmět a přísudek – základní skladební dvojice
 • procvičování vzorů podstatných jmen všech rodů 
 • SHODA PODMĚTU  S PŘÍSUDKEM
 • práce s chybou
 • kontrola psaného textu, diktát, opis a přepis textu, doplňovací cvičení
 • rozšiřování slovní zásoby – vymýšlení slov, vět
 • sloh – popis 
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 6.6.2019

Matematika

 • zaokrouhlování – desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce
 • řády čísel a práce s nimi – miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky – zápis čísel + rozvinutý zápis
 • číselná řada do milionu
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • násobilka, násobení a dělení mimo obor násobilek
 • dělení se zbytkem 
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • zlomky – seznámení, čtení zlomů, zápis, určování celku a části, výpočet celku z části
 • obvody a obsahy čtverce a obdélníku
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 5.6.2019

Vlastivěda

 • nerostné suroviny a průmysl
 • život ve středověku, gotický sloh
 • husitství

Přírodověda

 • ekosystém pole – rosliny a živočichové žijící na poli
 • ekosystém louka, rybník, řeka a potom, statek, park
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 7.6.2019

Co nás čeká v ČERVNU??

5.6.2019 Pololetní práce z M (1.vyuč.hodina)

6.6.2019 Pololetní práce z ČJ (1.vyuč.hodina)

7.6.2019 Pololetní práce z PDVL (3.vyuč.hodina) 

 • zelená str. 20 – 42
 • modrá str. 23 – 37
 • červená str. 21 – 28

11.6.2019 Párty na rozloučenou + přespání ve škole (bude upřesněno)

12.6.2019 Divadlo Karavana (ve škole)

17.6.2019 Bezpečně na kole – 8:55 až 10 hod – na školním hřišti

18.6.2019 Den naruby – učí žáci 9.ročníků

21.6.2019 Krokodýlí ZOO

27.6.2019 Čtenářská dílna – vlastní kniha

Během měsíce června může být akce navíc, které v tuto chvíli nejsou naplánované, proto budou aktuálně psány na webu. 

Oznámení

Vážení rodiče, nerada, ale musím Vám oznámit, že s koncem školního roku budu ve škole končit  (z osobních důvodů, vracím se zpět do rodného města). 

Děti to ode mne ví od dnešního dne, kdy jsme si o tom promluvili a důvod také znají. 

S Vámi i dětmi bych se ráda rozloučila v úterý 11.června 2019 od 16 hodiny na zahradě školy a následně s dětmi, které by chtěli, bychom přespali ve škole do středy. 

Průběh celého dne 11.června:

 • od 8 do 12:35 hod výuka
 • od 13:30 do 16 hod příprava pohoštění (děti, které budou chtít a mít čas)
 • od 16 do 18 – 19 hod posezení na školní zahradě
 • od 19 do 21 večerní program

(Paní ředitelka mi plán potvrdí nebo vyvrátí). 

VV pátek 31.5.2019

Na páteční VV 31.5.2019 si každý žák přinese černý fix.