Pozvánka na rodičovskou kavárnu

2.RODIČOVSKÁ KAVÁRNA ve školním roce 2018/2019

Úterý 15.1:2019 v 17:00 hod ve sborovně školy

Téma: Netolismus a obranné techniky proti závislostem

Na Vaši návštěvu se těší pracovní tým Člověk a zdraví

Učivo 14.-18.1.2019

Český jazyk

 • kořen slova, předponová a příponová část slova
 • vyjmenovaná a příbuzná slova 
 • slovní druhy, určování mluvnických kategorií – podstatná jména a slovesa
 • slovesa – znalost infinitivu
 • podmět a přísudek – základní skladební dvojice
 • věta jednoduchá, souvětí
 • práce s chybou
 • kontrola psaného textu, diktát, opis a přepis textu, doplňovací cvičení
 • rozšiřování slovní zásoby – vymýšlení slov, vět
 • četba na pokračování – Staré pověsti české, čítanková četba
 • poslech čteného textu

Matematika

 • zaokrouhlování – desítky, stovky a tisíce
 • číselná osa – vyhledávání, čtení číselné osy
 • řády čísel a práce s nimi – miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • násobilka, násobení a dělení mimo obor násobilek
 • dělení se zbytkem 
 • geometrie – rýsování kolmic a rovnoběžek

Vlastivěda

 • demokratický stát
 • řízení státu, vláda, parlament, prezident
 • Velkomoravská říše
 • Konstantin a Metoděj
 • náboženství

Přírodověda

 • rostliny – rozdělení, vlastnosti rostlin 

Čtenářské deníky

Po kontrole čtenářských deníků, ještě pár poznámek pro doplnění:

 • kontrola od rodičů je v naprostém pořádku, ovšem pokud je to psáno slovy rodičů, je to špatně. Jistě rodiče svůj deník také psali, teď je řada na dětech a ráda bych hodnotila pouze jejich věty.
 • opis obsahu knihy ze zadních (někdy předních) stran také není v pořádku, opět to nejsou vlastní slova ale opis

V druhém pololetí odevzdají děti čtenářský deník se zápisem TŘÍ knih o min. 15 větách, kde alespoň dvě z nich budou mít 100 stran. 

Datum odevzdání čtenářských deníků v druhém pololetí je plánován na 31.5.2019 (nebo dřív). 

Akce v měsíci LEDNU

ÚT 1.1.2019 Nový rok – státní svátek

ČT 3.1.2019 Začátek vyučování

ČT 24.1.2019 Bruslení

ČT 31.1.2019 Čtenářská dílna – každý žák si přinese vlastní knihu

              Konec 1.pololetí – rozdávání výpisu vysvědčení za 1.pololetí

Od 11.1.2019 do 18.1.2019 bude probíhat lyžařský výcvik na Černé hoře, kde bude paní učitelka. 

Veselé Vánoce

Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 😉 !!! 

 

 

 

 

Pojďte s námi dekádami – video

Vážení rodiče, máte možnost zhlédnout video z celoročního projektu Republika – Pojďte s námi dekádami, přímo na našich stránkách www.zseden.cz – škola na youtube. 

Také můžete ve fotogalerii nalézt několik fotografií. 

Poslední školní dny roku 2018

Čtvrtek 20.12.2018

1.-2. vyučovací hodinu bude probíhat Vánoční burza – akce školního parlamentu.

3. vyučovací hodinu budeme mít čtenářskou dílnu, tedy všechny děti si přinesou knihu nebo budou muset psát slohovou práci.

4.vyučovací hodinu bude hodina AJ

Pátek 21.12.2018

V půl 9 odcházíme do knihovny v Ruské na program Praha a její pověsti.

Po návratu nás čekají dárečky 🙂 . A končit budeme v 11:40 hod

Předvánoční burza 20.12.2018

Ve čtvrtek 20.12.2018 se bude jako každý rok konat předvánoční burza. Zde mohou děti prodávat své výrobky, hračky, hry nebo třeba knihy, které již nevyužijí, ale naopak se mohou hodit někomu jinému. Vše bude probíhat během 1.-2.vyuč. hodiny

Děti si své věci na prodej musí hlídat a nezapomeňte je doma ocenit, cenu ideálně napsat na obal či visačku. 

Vánoční dárky

Předávání vánočních dárků mezi dětmi bude jako vždy poslední den před vánočními prázdninami, tedy v pátek 21.12.2018. V tento den jdeme i do Městské knihovny v ul. Ruská, kde se dozvíme více o pověstech pražských, program začíná v 9:00, tedy odcházet budeme v průběhu 1.vyuč. hodiny a vrátíme se cca na konci 3.vyuč. hodiny. 

Dárky budou předávány v podobě tomboly. Tzn. každé dítě přinese jeden dárek, který je neutrální (může si vylosovat dívka i chlapec) a zabalený, a to nejpozději do čtvrtka 20.12.2018. Kdo z dětí dárek nepřinese, si bohužel ani žádný neodnese. 

Cenové rozmezí 80 – 100 Kč. 

Pokud sami děti budou chtít obdarovat ještě někoho – svého kamaráda, mohou dárek přinést až v pátek. Dárek bude také zabalen a podepsán (pro koho je určen). 

Třídní besídka/dílna

V pondělí 17.12.2018 nás bude čekat třídní besídka a dílna, na kterou jste, milí rodiče, srdečně zváni.  

Program:

 • nejprve si pro Vás děti připravily pěvecké vystoupení a recitaci básně (pouze děti, které sami chtějí)
 • pak budete moci společně s dětmi vyrábět 

Vše v klidu a pohodě, jak by tomu v čase vánočním mělo být. 

Pokud chcete/máte možnost přinést na ochutnání nějaké občerstvení, budeme rádi, není to však vstupenka 🙂 . 

Vystoupení Vašich dětí bude začínat v 16:30 hod, přijďte včas, ať mají na zpěv a recitaci klid.