Pozvánka do Edukavárny

Pozvánka do dubnové kavárny

 

Týden 20. – 24. 3.

Milí čtvrťáci,

tento týden nám začíná jaro. Doufám, že Vám jarní počasí přinese dobrou náladu a chuť do společné práce.
Tento týden v českém jazyce ještě zopakujeme určování slovních druhů a procvičíme určování mluvnických kategorií.
Od příštího týdne se budeme opět věnovat geometrii.

Přeji Vám hezký týden
Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 21. 3. Jeden svět – 80,- ŠOP – více informací předchozí příspěvek
 • 29. 3. srdečně Vás s dětmi zveme na Jarmark (od 16hod) a třídní schůzku (od 17 hod)
 • pokud byste se mnou potřebovali něco projednat, budu Vám k dispozici od 16 hod ve třídě

PRO DĚTI:

31. 3.  –  test Matematika – zaměřte se na témata, která se Vám v pololetní práci nepovedla

5. 4. – 1. hodina – test Vlastivěda  – vodstvo ČR, počasí a podnebí + práce s mapou

17. 4. – test Český jazyk

21.4. – test Dějepis – Lucemburkové + život ve středověku

25. 4. – 1. hodina – test Přírodověda – Živočichové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto. org   matematika, český jazyk

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména PS 35 – 64 
slovní druhy PS 35 – 64
věta jednoduchá a souvětí – hledání v textu

M
zlomky
obsah, objem rovinných útvarů ve čtvercové mříži
písemné sčítání a odčítání do 1 mil.
zaokrouhlování modrá do sto tisíc

PDVL

D – Lucemburkové – Václav IV. , Zikmund Lucemburský a život ve středověku

Vl – počasí a podnebí, půda a zemědělství

 

Jeden svět – 21. 3.

Sraz před školou 7:50 hod.
Odchod v 8:00 hod.

S sebou: MHD kartička (kdo má), ŽK, svačina, pití, slušné oblečení a pohodlná obuv na procházku městem.

Návrat do školy ve 12:30. 

Platba 80,- z ŠOP. 

Týden 13. – 17. 3.

Milí čtvrťáci,
po týdnu mé nepřítomnosti se znovu společně pustíme do práce. S paní asistentkou jste v českém jazyce zopakovali vzory podstatných jmen u všech rodů a v matematice pokračovali se zlomky.
Tento týden začneme opakovat slovní druhy a jejich určování v textu, současně budeme opakovat vzory podstatných jmen. V matematice si zopakujeme a osvěžíme prostředí metody Hejného.
Ve vlastivědě se budeme zabývat vodstvem. Stále trvá práce s mapou a vyhledávání zeměpisných míst. 

Přeji Vám hezký týden.
Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI – akce v březnu:

21. 3. Jeden svět – cena 80,- placeno přes ŠOP
21. 3. Superstar
28. 3. Den naruby
29. 3. Jarmark a třídní schůzky

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

M

 • zlomky 
  +/- do 1 mil.
  porovnávání čísel
  zaokrouhlování na desetitisíce
  dělení jednociferným číslem, převody jednotek – testík
 • opakování prostředí Hejného

PDVL

PŘ – Bezobratlí

VL – vodstvo – tok, ústí, úmoří, povodí, koloběh vody
Koloběh vody v přírodě https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=302s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda

D – Lucemburkové Dějiny udatného českého národa díl 36 – 40

Týden 6. – 10. 3.

Milí čtvrťáci,

celý tento týden v době mé nepřítomnosti budete převážně pracovat s naší paní asistentkou R. Varhaníkovou a dalšími asistentkami.
V českém jazyce se budete věnovat vzorům mužského rodu a v matematice zlomkům a procvičování.

Moc Vás zdravím z Černé hory a těším se na Vás.

Mějte hezký týden
Renata Urbanová

Změna výuky v době nepřítomnosti třídní učitelky

Milí čtvrťáci, vážení rodiče,

v době mé účasti na lyžařském kurzu 3. – 10. 3. bude upraveno vyučování.
V pátek 3. 3., v úterý 7. 3., ve čtvrtek 9. 3. a v pátek 10. 3. končí vyučování po 4. vyučovací hodině v 11:40.

Děkuji za spolupráci
Renata Urbanová

Týden 27. 2. – 3. 3.

Milí čtvrťáci,

jak jsem vás již informovala, v období 3. 3. –  10. 3. odjíždím na lyžařský výcvik na Černou horu. Spoléhám na Vás, že i v době mé nepřítomnosti budete pracovat poctivě jako obvykle.
Ve středu začíná březen, ve kterém přivítáme jaro.
Připravujte se průběžně na procvičování mluvnických kategorií u sloves i podstatných jmen. V pátek vás čeká dlouho ohlášený test z dějin.

Přeji Vám úspěšný týden.

Renata Urbanová

PRO RODIČE A DĚTI:

 • 28. 2. – bruslení

AKCE BŘEZEN:

3. 3. test D
7.  3. Edukavárna od 17 hod.
21. 3. Jeden svět na školách 2023
21. 3. Superstar
28. 3. Den naruby
29. 3. Jarmark a třídní schůzky

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • připravujte se průběžně na test z dějepisu.

TÝDENNÍ PLÁN:
ČJ
vzory rodu mužského – PS str. 50 – 56 – vybraná cvičení, UČ str. 82 – 96
dílna čtení a psaní

M
zlomky
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
římská čísla
písemné násobení a dělení

PDVL

PŘ– ptáci

VL – úmoří, vodstvo

D – test

Týden 20. – 24. 2.

Milí čtvrťáci,

tento týden začínáme opakovat formou desetiminutovek mluvnické kategorie u sloves a vzory středního a ženského rodu. V matematice pokračujeme v procvičování kmenových zlomků a začneme se seznamovat s římskými číslicemi.

Přeji Vám hezký týden.

Renata Urbanová

PRO DĚTI:

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto.org – matematika, čeština

TÝDENNÍ PLÁN:
ČJ
slovesa – mluvnické kategorie
vzory rodu mužského – přehled
dílna psaní a čtení

M
kmenové zlomky – vyznačování na ciferníku částí celku – 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani

čísla do jednoho milionu 

Někteří z vás stále “zápasí” s dělením jednociferným číslem (beze zbytku, se zbytkem). Přikládám proto pomocné video:
https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

https://www.youtube.com/watch?v=5Wu9p9iiVHA&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

PDVL

Obratlovci – Rybyhttps://www.youtube.com/watch?v=6bCD6L9vwKU&t=42s

VL
světadíly, oceány, Evropa
ČR v Evropě

D
Přemyslovci + opakování na test
přikládám zdroj pro možné procvičování: https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99emyslovci-4-t%C5%99%C3%ADd

 

Týden 13. – 17. 2.

Milí čtvrťáci,

doufám, že jste si náramně užili jarní prázdniny a že jste nabrali spoustu energie a chuť do společné práce. Tento týden se  budeme v matematice věnovat kmenovým zlomkům, v českém jazyce se naučíme určovat slovesný způsob.

Přeji Vám hladký návrat do školy.

Renata Urbanová

PRO RODIČE:

 • 14. 2. Edukavárna od 17 hod.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 • umimeto.org  – matematika a čeština

AKCE ÚNOR:

 • 14.; 28. 2. bruslení

PRO DĚTI:

 • 2. pololetí – čtenářský deník – 3 knihy – 1 povinná a 2 libovolné
   • povinná – jednu si vyberte:
    • Dášenka čili život štěněte – Karel Čapek
    • Bylo nás pět – Karel Poláček
    • Hoši od Bobří řeky – Jaroslav Foglar
    • Pipi Dlouhá punčocha – Astrid Lindgrenová
 • odevzdat do 17. 5. 2023

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ
slovesa – mluvnické kategorie, slovesný způsob – UČ str. 106 – 109; PS 59 – 63

vzory rodu ženského, středního – opakování

podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování

M
+/- 1 000 000

číselná osa

porovnávání čísel

zlomky UČ str. 18 – 20; přineste si do školy oba pracovní sešity z matematiky (I., II.)

dělení jednociferným číslem

PDVL

PŘ – obojživelníci
https://www.youtube.com/watch?v=kmMVfPkmf34&t=636s&ab_channel=GARDENNATURE

 

VL
Světadíly
Evropa

D
Vznik Českého království UČ str. 21 – 24

YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – videa díl 26 – 32

E-shop

E-shop se školním oblečením otevřen!