AJ – Drahorádová 28. 3. 2017

School

 • procvičování otázek Have you got (subject)?, When have you got (subject)?
 • Classbook 36 
 • Pracovní sešit 36/ 5 a 6 a 37/7 (15 min v hodině), zbytek doma!!!!

Týdenní plán od 27. 3.

Středa – čeká nás náročný den:

 1. h. dějepis, 6.h. – VV – žáci si přinesou 1- 2 barevné časopisy, které budou moci rozstříhat
 2. – 5. h. Národní galerie- program Příběh čáry ve Veletržním paláci – s sebou: 70 Kč, svačina, lístek nebo lítačka na MHD

 Odpoledne připomínám:

Jarní jarmark 16:00-17:00

Třídní schůzky: od 17:00

Moc se na Vás těším

Plán:

Čj-   Dokončíme vzory rodu mužského, souhrnné opakování vzorů ( všichni si přinesou kartičky)

sloh– Blahopřání, dopis

M –  Převody jednotek – objem, čas

M geom. –  Rýsování obdélníku a čtverce (všichni v pořádku pomůcky: pravítko, kružítko, obyč. tužka !!!) 

PDVL:

D –   Lucemburkové – Karel IV. a Václav IV.

Z – Počasí a podnebí, Půda a zemědělství

Př – Horniny a nerosty

 

TU Bočková

AJ – Drahorádová 24. 3. 2017

School subjects

 • obrázkový slovník
 • str. 35, cvičení 4 – doplnění rozvrhu a psaní a čtení vět
 • procvičování předmětů, času a vět Have you got….?

AJ – Drahorádová, 23. 3. 2017

School 

 • procvičování hodin
 • Classbook str. 35, prostudování rozvrhu a doplnění vět pod rozvrhem
 • nácvik vět: Have you got (subject) on (day)? Yes, I have/ No, I haven´t + When have you got (subject)? We have got (subject) at (time)
 • Pracovní sešit str. 35, cvičení 3

AJ – Drahorádová, 21. 3. 2017

Time and school subjects

 • procvičení hodin – “půl” a “celá” (it is half past….., it is …… o´clock)
 • zopakování názvů dnů
 • předměty ve školy, rozvrh hodin – slovní zásoba
 • Classbook, str. 35 – otázky na rozvrh + cvičení pod rozvrhem – 5 vět  dopsat do sešitu za DÚ
 • dále DÚ, pracovní sešit str. 35/3

AJ – Drahorádová, 17. 3. 2017

St. Patrick´s Day

 • povídání a videa o sv. Patrikovi

Jarmark a třídní schůzky 29. 3. 2017

Milí rodiče a přátelé školy, 

srdečně Vás zveme do naší školy na JARMARK, který se koná 29. 3. 2017 od 16 hodin.

Od 17 hodin pak probíhají TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

Moc se těším na setkání s Vámi.

TU Bočková

 

Týdenní plán od 20. 3.

Důležité informace:

V tomto týdnu probíhají ve škole srdíčkové dny ( http://www.zivotdetem.cz/ )- dobrovolný příspěvek pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Cena 1 drobného upomínkového předmětu je 30 Kč. Kdo chce přispět, donese během týdne příslušný obnos.

TV – v případě pěkného počasí začneme tento týden chodit na TV ven, stále však ještě není teplo, proto žádám žáky, aby si přinesli příslušné oblečení:

tepláky a mikinu + obuv na ven !!!

Milí rodiče, 

chci Vás tímto požádat o spolupráci. Byla bych ráda, kdybyste namátkově kontrolovali, nejen úkoly, ale i ale i pomůcky Vašich dětí. Opravdu není den, aby někomu něco nechybělo, za takovýchto podmínek se opravdu zdržujeme a nedá se 100% pracovat. Zkusme si zahrát hru, že děti zpaměti odříkají, co na daný předmět potřebují, a vy to zkontrolujete. Moc děkuji za spolupráci.

Plán:

Čj-   vzory rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj 

sloh– blahopřání a oznámení, DÚ záznamník

M –  Převody jednotek (délky, hmotnosti, objemu, času)

písemné násobení dvojciferným činitelem – desetiminutovka

M geom. –  Rýsování obdélníku a čtverce (všichni v pořádku pomůcky: pravítko, kružítko, obyč. tužka !!!) 

PDVL:

D –   Lucemburkové

Test- Přemyslovští králové

Z – Počasí a podnebí

Vodstvo ČR – test

Pohoří a jejich nejvyšší vrcholy – stále zkoušení (komu se nepovedla písemná práce) + zkoušení řeky

Př – dokončení Příroda v zimě, Neživá příroda 

HV – test noty 

TU Bočková

 

 

AJ – Drahorádová, 14. 3. 2017

Nejdříve se omlouvám za chybu, minulou hodinu to měl být Classbook 34, nikoli 24. 

Dnes jsme zapsali známky, dopsali testy a procvičili hodiny.

Opět neměla polovina třídy úkol z pracovního sešitu, i když ho měli začít už ve škole a informace o pracovním sešitu byla na webu správně. Opravdu velmi zvažuji, zda má cenu informace na web dávat…

Týdenní plán od 13. 3.

Akce:

středa: filmový festival Jeden svět – https://www.jedensvet.cz/2017/  (3. – 5. vyuč. hodina /cesta do Městské knihovny na Mariánském nám.- program od 11:00 – 12:00 – návrat do školy/).

Cena 60 Kč – hrazeno z fondu, s sebou lístky na mhd

 1. a 2. vyuč. hodina ve škole: Dějepis – projekt Přemyslovci – opakování učiva formou skup. práce, 6. vyuč. hodina – dějepis: Lucemburkové

pátek: matematická soutěž Klokan (1.- 2. hodina – celá třída), žáci si berou pomůcky na: M, HV a PDVL – Př

Plán:

Čj- test – vzory rodu ženského, skupinová práce – vzory rodu ženského, vzory rodu mužského- úvod 

sloh– DÚ záznamník

M –  písemné násobení dvojciferným činitelem – procvičování,  Závislosti a vztahy mezi čísly (str. 40-42)

M geom. – TEST- trojúhelníková nerovnost a rýsování trojúhelníku: pravoúhlý, obecný, rovnostranný a rovnoramenný (všichni v pořádku pomůcky: pravítko, kružítko, obyč. tužka !!!)

Osa úsečky a střed úsečky (str. 38/1, 2, 3)

PDVL:

D –   souhrnné opakování Přemyslovců- Projekt viz výše: Akce středa + Lucemburkové: Jan + Karel IV.- úvod

Z – Vodstvo ČR- souhrnné opakování /29-31/

Pohoří a jejich nejvyšší vrcholy – stále zkoušení (komu se nepovedla písemná práce)

Př – Ekosystém les –  test, DÚ – výpisky – listnaté stromy + obrázek listu a plodu (hokejisté, ostatní výpisek mají) + Živočichové našich lesů ( str. 25-26) – všichni !!! Neopisovat celé – pouze rozdělení živočichů – vždy 1 zástupce + 1 – 2 věty či informace o něm

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.