Týdenní plán od 20. 2. 2017

Milí rodiče a žáci,

mrzí mě, že musím začít nepříjemnou zprávou, ale opět apeluji na důkladnější přípravu pomůcek na hodiny podle rozvrhu, zejména geometrie. Opravdu se nedá rýsovat trojúhelník, když 7 žáků nemá pravítko a 2 kružítko…sešit, učebnici… Od příští hodiny dostanou žáci, kteří nemají pomůcky, jiné úkoly na známky a to, co my budeme dělat v hodině, budou mít za domácí úkol. Děkuji za pochopení.

V pátek 24. 2. jdeme bruslit. Sejdeme se před 8:00 ve třídě – bruslení bude trvat  2 vyučovací hodiny. Žáci si vezmou všechny náležitosti (zejména brusle, helmu, rukavice a vhodné oblečení). Budou následovat předměty: Hv, Př, Aj.

Kulturní deník – možnost odevzdání do středy 22. 2. 2017!!!

Pomůcky:

Prosím, abyste si schraňovali krabičky od čaje (1-2), budeme je potřebovat na pč  na 1.3. 

TV- úterý a čtvrtek /tento týden/ kdo má doma švihadlo, nechť si ho přinese.

Děkuji za spolupráci.

 

Čj- vzory podstatných jmen středního rodu – dokončení (testík i diktát zaměřen na vzory rodu středního), vzory rodu ženského- úvod (žena, růže)

sloh– popis pracovního postupu

M –  procvičování: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, dělení se zbytkem, pamětné násobení a dělení – násobky deseti 

následující týden v pondělí: Opakovací písemná práce (písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení a dělení – násobky deseti, převody jednotek, porovnávání čísel a zápis čísel, slovní úlohy)

M geom. – rýsování trojúhelníku – druhy trojúhelníků (všichni v pořádku pomůcky: pravítko, kružítko, obyč. tužka !!!)

PDVL:

D –  Vznik českého království a králové z rodu Přemyslovců , Test – První Přemyslovci a život za jejich vlády

Z – Vodstvo ČR, Pohoří a jejich nejvyšší vrcholy -testík

Př – Ekosystém les – rostliny našich lesů

 

Přeji Vám krásný týden 🙂

                                                                       TU Bočková

 

 

AJ – Drahorádová 17. 2. 2017

Žáci za odměnu sledovali anglické filmy a poslouchali anglické písničky, úkol na příští týden nemají.

AJ – Drahorádová 16. 2. 2017

A sunny day

 • kontrola testů
 • slovní zásoba na téma počasí – seznámení s tématem
 • Classbook str 28, celá, poslech a čtení, práce s textem

AJ – Drahorádová 14. 2. 2017

Kontrola domácích úkolů.

Procvičení přít. času průběhového.

Test lekce 5.

Den otevřených dveří

Týdenní plán od 13. 2.

Milí žáci, prázdniny už nám skončily (všichni jsme si je užili), tudíž je potřeba skočit zase po hlavě do učení.

Ve středu je den otevřených dveří, takže jste všichni milí rodiče zváni.

Čj- vzory podstatných jmen středního rodu

sloh– popis děje

M –  pamětné násobení a dělení (desetiminutovka), písemné sčítání a odčítání- opakování

M geom. – rýsování trojúhelníku (všichni v pořádku pomůcky: pravítko, kružítko, obyč. tužka)

PDVL:

D – Život za vlády prvních Přemyslovců a románský sloh- dokončení, Vznik českého království a králové z rodu Přemyslovců – úvod

Z – Povrch ČR- pohoří a jejich nejvyšší vrcholy – opakování formou skupinové práce (příští týden testík a zkoušení)

– Test- živočichové, Ekosystém les – 1. rostliny našich lesů (kořenové – keřové patro)

 

AJ – Drahorádová, 2. 2. 2017

Holiday activities

 • kontrola odpovědí v Classbooku, str. 26, kontrola DÚ z pracovního sešitu, str. 25, cvič. 4
 • procvičování prázdninových aktivit a otázky “What are you doing?” “I am………..ing” – tvorba slovních řetězů a obrázkový diktát
 • video – písnička na procvičování přítomného času průběhového
 • vyplnění obrázkového slovníku
 • DÚ,  pracovní sešit str. 26, cvičení 6 – napsat dopis z prázdniny podle Classbooku str. 26 a na str. 27 cvičeni 7.
 • po prázdninách test z lekce 5!!!!

VÝŠE UVEDENÉ BYL PŮVODNÍ PLÁN. BOHUŽEL Z 12 PŘÍTOMNÝCH MĚLI CVIČENÍ V CLASSBOOKU JEN TŘI. PROTO JSEM SE ROZHODLA, ŽE INFORMACE NA WEB JIŽ DÁVAT NEBUDU, NEMÁ TO CENU, RODIČE NA NĚ STEJNĚ NEREFLEKTUJÍ A PRO MĚ JE TO ZBYTEČNÁ PRÁCE.

Dne 2. 2. byl tedy plán práce následující – žáci si dodělávali pracovní sešit, neboť většině z nich nějaký úkol, který měli vypracovat v hodině nebo doma již v minulosti chyběl. Poté si nalepili do sešitu obrázkový slovník, který měli vyplnit. Toto vše budu po prázdninách kontrolovat a hodnotit nedostatečnou, pokud práce nebude hotova (dne 14. února). Poté si látku zopakujeme a ve čtvrtek 16. února píšeme test lekce 5. 

Toto je bohužel poslední zpráva, kterou na web třídy dávám

Děkuji, Drahorádová

AJ – Drahorádová 31. 1. 2017

Přítomný čas průběhový, prázdniny

 • Mr. Bean´s morning – what is he doing?
 • Classbook str 26 – čtení a práce s textem + odpovědi na otázky (dole) do sešitu – dodělat doma
 • DÚ pracovní sešit str. 26, cvičení 5

AJ – Drahorádová 27. 1. 2017

Přítomný čas průběhový 

 • video ukázky Mr. Bean
 • doplňování příslušných tvarů do vět

Týdenní plán od 30. 1.

Kontrolu PS Čj a učebnic M provedu až po jarních prázdninách, hodně dětí chybělo a někteří toho mají hodně. Zdůrazňuji však, že to nejsou úkoly “navíc”, ale jsou to cvičení, která by každý měl mít hotová, pokud chodil do školy a plnil úkoly. Takže jsou tací, ktetří jsou bez práce a také tací, kteří si zapomínají úkoly často a nedodělávají si je, tudíž mají práce nad hlavu!

Opět mě  moc mrzí, že stále nemůžeme v hodinách pracovat na 100%, není totiž hodina, aby někomu něco nechybělo. To se týká zejména geometrie, pokud máme probírat kruh a kružnici, je jasné, že potřebuji kružítko. A pokud ho část třídy nemá, další část ho má rozbité a ještě se najde někdo bez sešitu a učebnice, je práce opravdu zbytečná a žáci v hodině vůbec být nemusí. Znovu Vás, rodiče,prosím, abyste dohlédli na to, že mají Vaše děti základní pomůcky jako je např. pero, pastelky základních barev a všechny náležitosti pro geometrii: 2 pravítka, alespoň jedno s ryskou, kružítko a obyčejnou tužku.

Čj- podstatná jména- opakování mluv. kategorií (zejména pádů!!!)- testík, Nové učivo: vzory podstatných jmen- město, moře, (pokud stihneme kuře)

sloh- popis děje

M – písemné sčítání a odčítání (desetimin.), pamětné násobení a dělení

M geom. – opakování Kruh, kružnice (testík); rýsování trojúhelníku

PDVL:

D – První Přemyslovci- opakování, Život za vlády prvních Přemyslovců

Z – Povrch ČR – základní terminologie- opakování; Pohoří a jejich nejvyšší vrcholy (po probrání učiva si žáci mohou vše zopakovat v kvízu, který jsem pro ně vytvořila, je v záložce Třída nebo na tomto odkazu:

Procvičování: Pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy

 http://4b.tridy.zseden.cz/2017/01/29/procvicovani-pohori-cr-a-jejich-nejvyssi-vrcholy/ 

 

V úterý budeme 4. hodinu rozdávat vysvědčení. (Žáci si vezmou: 1.h. Aj, 2.h. Tv, 3. h. PDVL-Z)

Pá – pololetní prázdniny 🙂

Následující týden: jarní prázdniny.

TU Bočková

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.