Já a my spolu ve světě

V pátek 16.11.2018 proběhl v naší třídě preventivní program “Já a my spolu ve světě”. Děti pracovaly velmi dobře, ať samostatně, tak ve skupinách. Už toho o společném soužití více lidí na jednom místě vědí hodně a umí o tom mluvit. Jen tak dál, vždyť i v naší třídě spolu potřebujeme “žít”! 

Učivo 19.11.-23.11.2018

Český jazyk

 • kořen slova, předponová a příponová část slova
 • předpona X předložka
 • vyjmenovaná a příbuzná slova 
 • slovní druhy, určování mluvnických kategorií – podstatná jména a slovesa
 • věta jednoduchá, souvětí
 • práce s chybou
 • kontrola psaného textu, diktát, opis a přepis textu, doplňovací cvičení
 • rozšiřování slovní zásoby – vymýšlení slov, vět
 • četba na pokračování – Staré pověsti české, čítanková četba
 • báseň z čítanky – str. 22 (naučit do středy 21.11.2018)
 • sloh – nadpis, rozhovor

Matematika

 • rozklad čísel (řády čísel) – jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce
 • zaokrouhlování – desítky, stovky a tisíce
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání, odčítání a násobení
 • písemné dělení
 • násobilka, násobení a dělení mimo obor násobilek
 • dělení se zbytkem 
 • geometrie – rýsování kolmic a rovnoběžek

Vlastivěda

 • Kraje ČR – krajská města
 • orientace v mapě ČR – významná města, členění územní ČR
 • osídlení vlasti
 • Keltové na našem území, Slované

Přírodověda

 • návštěva Toulcova dvora

Toulcův dvůr 21.11.2018

Ve středu 21.11.2018 zase navštívíme Toulcův dvůr – program s názvem “KRTEK A KALHOTKY”. Sejdeme se v šatnách v 8 hodin. Příchod do 12.35 hod. 

Cena 90 Kč – bude strženo v online pokladně. Kdo nebude mít dostatek peněz v online pokladně, nemůže s námi jít! 

S sebou: Vhodné, ale i teplé oblečení (část programu je venku), ŽK, psací potřeby, pití svačinu, lítačku nebo lístky na MHD

Opadá hodina INFORMATIKY

V pátek 16.11.2018 odpadá hodina informatiky z důvodu nepřítomnosti pana učitele Jelínka. Konec vyučování ve 12:35 hod. 

Ztracená učebnice a prac. sešit AJ

Vážení rodiče, žádám Vás o spolupráci při hledání ztracené učebnice a pracovního sešitu AJ. Jeden z žáků je postrádá. Proto se, prosím, podívejte společně s dětmi doma, jestli se tam náhodou neobjeví. 

Při této příležitosti, jsem opět objevili několik NEPODEPSANÝCH učebnic. Zkontrolujte i všechny ostatní, ať je vše, jak má být. 

A znovu, prosím, poučte děti o chování se a starání o učebnice. 

Děkuji za spolupráci. 

Škola v přírodě Černá hora

V pátek 30.11.2018 odjíždíme  na  školu v přírodě na Černou horu do Jánských lázní. Odjezd od školy cca kolem 12 hodiny, sraz před školou nejpozději v 11:50. Rodiče, v ideálním případě v tento den přijďte až na sraz před odjezdem. 

Při odjezdu mi rodič předá bezinfekčnost (ta bude rozdána dětem 2 dny před odjezdem, tedy ve středu 28.11.2018) a léky, které dítě pravidelně užívá, přímo paní zdravotnici. 

Seznam věcí, samozřejmě dbejte na individuálnost svých dětí, znáte je nejlépe! A také na počasí, které se může na horách měnit prakticky každou minutu. 

Seznam věcí ŠvP

Vzhledem k tomu, že děti nebudou mít žádnou elektroniku, tedy ani mobilní telefon, v případě nouze Vás budu kontaktovat já, jak tomu bylo doposud na všech školách v přírodě. 

O průběhu školy v přírodě budete, jako obvykle, informováni na webových stránkách. 

Příjezd je plánován na 7.12.2018 kolem 12 hodiny (zpráva bude na webových stránkách). 

V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte a kontaktujte mě. 

Kontrola čtvrtletních prací

Dětem byly předány opravené čtvrtletní práce (z ČJ, M a PDVL). Mají za úkol je donést domů a rodiče stvrdit svým podpisem jejich shlédnutí. Poté vrátit zpět, abychom mohli založit do portfólií.

Děkuji za  spolupráci. 

Den mazlíčků

Ve čtvrtek 8.11.2018 nás čeká den mazlíčků, který si přáli žáci. 

Prosím rodiče, aby zvážili situaci, zda to Váš domácí mazlíček zvládne, přece jen ho znáte nejvíce. 

Budeme si s nimi hrát povídat, popisovat, atd. Děti si však nezapomenou český jazyk a matematiku. V rámci TV půjdeme venčit a hrát si s mazlíčky ven.  

Listy na PČ

Na úterní hodinu pracovních činností 6.11.2018 si každý žák přinese 5 různých listů spadaných ze stromů. Kdo nebude mít, nebude moci pracovat. 

 

 

 

 

Čtvrtletní práce

Vzhledem k blížícímu se čtvrtletnímu hodnocení nás v příštím týdnu čekají čtvrtletní práce z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy

PO 5.11. ČJ

ÚT 6.11. M

ST 7.11. PDVL

Čtvrtletní práce nejsou tolik obsáhlé jako pololetní, proto nebudou na celou vyučovací hodinu.

Aby měly děti dostatek času na přípravu (pokud pracují v hodinách a průběžně procvičují, nic je nemůže překvapit), tento pátek a následující pondělí a úterý nedostanou domácí úkoly.