Rodičovská kavárna + ředitelské volno

Pondělí 30. 4. 2018 je dnem ředitelského volna.

Plán 23.-27.4.

ČJ – stavba věty jednoduché

M – zlomky

M – G – obvody obrazců

PDVL – Z – ochrana přírody, zkouším

               Př- ekosystém park, testík – pole

               D – husitství, testík – život ve středověku +gotika

EV – Projekt republika – prezentace dosavadní práce na projektu

25.4. – dopravní výchova – 3.VH

            

 

Sběr papíru

Ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Je možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Plán 16.4.-20.4.

ČJ – vzory podstatných jmen – procvičování

M – počítání do milionu ( červená )

M – G – čtverec, obdélník, obvody ( modrá )

PDVL – Z – ochrana přírody, zkouším str. 34-39

              Př – živočichové na louce, zkouším – ekosystém pole

              D – husitství, zkouším 

Žákovská knížka

Děti nebudou mít tento týden doma na víkend žákovskou knížku (13.4.-15.4.).

Zapisuji jim hodnocení za 3. čtvrtletí.

BEZPEČNÝ INTERNET

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

 

Plán 9.4.-13.4.

ČJ – vzory rodu mužského

M – opakování, procvičování, počítání do milionu

   – NOSÍME 2. i 3.DÍL UČEBNICE!!!

  M-G – testík – trojúhelníky ( nerovnost, náčrtky, rýsování, vlastnosti, názvy,…)

           – obdélník, čtverec

PDVL – Z – průmysl ČR

           – PŘ  – ekosystém louka

           – D – gotický sloh, testík str. 25-29

Plán na 23. 3. – 6.4.

ČJ – podstatná jména rodu středního a ženského – opakování, rodu mužského – vzory

M – násobení dvojciferným číslem,

        M – Geom.- opakování – trojúhelníky a jejich vlastnosti, osa úsečky, střed úsečky

PDVL – Z – průmysl v ČR, opakování

           – PŘ – ekosystém pole

          – D – život ve středověku

–  na VV  27.3. si každý přinese kousek vaty

– 26.3. testík Z – vodstvo + počasí – str. 28 – 33

– 28.3. testík PŘ – str. 30 – 35

-3.4. – 3. čtvrtletní písemná práce z matematiky

-5.4. – 3. čtvrtletní písemná práce z ČJ  ( ve VH – slohu )

 

 

Mimočítanková četba – 4. kniha

6.4. – Viki, Tonda, Lukas

13.4. – Pavel, Róza, Lisa

20.4. – Nela, Matyáš, Amira

27.4. – Alenka, Adam P.

4.5. – Fedor, Daniel, Vláďa

11.5. – Adam Š., Honza, Aneta

18.5. – Ivan, Gabriel

Plán 19.3. – 23.3.

ČJ – vzory podstatných jmen rodu ženského

M – násobení dvojciferným číslem, M-G – trojúhelníky

PDVL – Z – nerostné suroviny

               Př – vlastnosti  látek

               D – Lucemburkové