Pozvání na předvánoční posezení

Zveme všechny rodiče, sourozence a prarodiče na předvánoční posezení, které se bude konat v úterý 19.12. od 15.30 do 16.30 hod a při kterém si můžete spolu s děti vyrobit vánoční svícínek. 


Co k jeho výrobě budete potřebovat?

Jedno krásné velké jablko nebo pomeranč, špejle nebo párátka, rozinky, sušené švestky, kandované ovoce, želé bonbóny, vánoční želé arabesky apod. a svíčku.

Udele_20_1.jpg (8030 bytes)

Plán 11.12. – 15.12.

ČJ – Slovní druhy, slovesa

M – Čísla do 10 000 – +,-,x,:, porovnávání, zaokrouhlování

M- G – Opakování – testík z učiva 1.dílu učebnice

PDVL – Z – Povrch ČR – práce s mapou, zkouším – mapy, plány, orientace na mapě

           – – Rostliny našich lesů, zkouším – rostliny a živočichy

           – D – Přemyslovci, zkouším Velkomoravskou říši

Pozvánka na veřejné slyšení

pozvánka veřejné slyšení

 

Plán 4.12.- 8.12.

ČJ – slovní druhy, vyjmenovaná slova

MAT- procvičování dělení, čísla do 10 000 +,-,x,:, porovnávání, zaokrouhlování, GEOM – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

PDVL – Z – povrch ČR, testík – str.17-22

                PŘ – ekosystém les, zkouším – rostliny a živočichy

                D – vznik českého státu, vláda Přemyslovců, testík – str. 13-15

HV- hokejisti + Vláďa a Honza dostali domů k vypracování pracovní list na “hudební nástroje” – odevzdají  7.12. k oznámkování, dále si připraví na HV ( 7.12. nebo 14.12. 1-2 písničky, nejlépe takové, které by si s nimi mohly zazpívat i ostatní děti ) – u těchto dětí mám málo známek a chybí jim známky ze zpěvu

 

ŠVP – PLATBY

ŠVP – PLATBY

        Vážení rodiče, do dnešního dne 30. 11. měla být uhrazena zálohová platba 1500 Kč na ŠVP. Ze 115 dětí, které se závazně přihlásily, nemá provedenou platbu 37 dětí. V jednotlivých třídách je tento stav (počet nezaplacených/celkový počet přihlášených) : Žabičky  –  4/13, 4.A –  10/18, 4.B  – 4/19, 4.C – 3/21, 5.B – 10/22  a  6.A  –  6/22. Žádáme Vás, kterých se to týká, o neprodlené zaslání zálohy do školní pokladny a zároveň o informaci na mail třídního učitele o uhrazení částky. Pokud  by vysoký počet nezaplacených záloh i nadále zůstal, budeme nuceni ŠVP zrušit nebo vyloučit některé třídy.

 

 

 

Plán 27.11.-1.12

ČJ – vyjmenovaná slova, slovní druhy

MAT – písemné dělení + zkouška, slovní úlohy, GEOM – kolmice, rovnoběžky, pravý úhel, osa úsečky

PDVL – Z – orientace v krajině,  zkouším – ČR – demokratický stát a mapy a plány

                – obratlovci a bezobratlí, zkouším – rostliny

                D – Velkomoravská říše, Přemyslovci, zkouším – Keltové, Slované, Sámo, pověsti

  • KDO NEPSAL ČTVRTLETNÍ PRÁCE NEBO MALÉ TESTÍKY Z PDVL – NAPÍŠE SI TENTO TÝDEN

HV – kdo nepsal testík nebo kdo si chce opravit známku – bude psát testík na noty a doby

ČJ – procvičování

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena/

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovesa/

 

 

Písemné dělení k procvičování

Tento typ příkladů procvičujeme v hodinách, ve čtvrtletní práci nebude, ale objeví se už v DÚ a v malých testících.

http://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/vyber.html

http://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html

 

Plán + akce 20.11.- 24.11.

Čtvrtletní písemné práce : 20.11. – matematika, 22.11. český jazyk

Plán : ČJ – stále procvičujeme vyjmenovaná slova a propojujeme je s další látkou ( hledáme mezi nimi podstatná jména, slovesa,…, skloňujeme je, časujeme je, tvoříme s nimi věty, souvětí, rozlišujeme např.: být/bít, mýt/mít, slepýš/slepíš,…, pracujeme se slovy příbuznými ) + slovní druhy !

                 – od pondělí zkouším básničku Krtek

M – písemné dělení + zkoušky + slovní úlohy

M-G -rovnoběžky a kolmice, procvičujeme na příkladech, které látku propojují a rozšiřují ( pracujeme s dvěma nebo třemi body, s kružnicí, rýsujeme 2 a více rovnoběžek nebo kolmic k dané přímce ) + osa úsečky

PDVLZ – mapy a plány – dokončení, orientace v krajině

                    – zkouším – ČR – demokratický stát a mapy

            – – živočichové

                     – zkouším – rostliny

VV – přinést provázek

PČ – přinést 2 roličky od toaletního papíru + ubrousek nebo papírový kapesníček

24.11. – Toulcův dvůr – Krtek a kalhotky, odcházíme v průběhu 1.VH, návrat v průběhu vyučování, po návratu pokračujeme čtením, teplé oblečení !!! – platíme z třídního fondu

 Cílová skupina: 3.- 5. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
 

Kdo by neznal tuto pohádku? Jak vypadá len a co vše je nutné udělat, než vznikne látka, se děti dozví prostřednictvím oblíbeného příběhu „O krtkovi a kalhotkách”. Ukážeme a vyzkoušíme si práci s trdlicí a hachlemi. Naučíme se tkát a každý si vyrobí malý kousek látky.

V zimním období je nutné se teple obléci. Program probíhá z části na špýcharu, kde se netopí.

 

Plán 13.11.-17.11.

ČJ – stále procvičujeme vyjmenovaná slova a propojujeme je s další látkou ( hledáme mezi nimi podstatná jména, slovesa,…, skloňujeme je, časujeme je, tvoříme s nimi věty, souvětí, rozlišujeme např.: být/bít, mýt/mít, slepýš/slepíš,…, pracujeme se slovy příbuznými )

MAT – písemné dělení jednociferným dělitelem + zkouška ( procvičování násobení jednociferným dělitelem )

           – M-G – rovnoběžky a kolmice, procvičujeme na příkladech, které látku propojují a rozšiřují ( pracujeme s dvěma nebo třemi body, s kružnicí, rýsujeme 2 a více rovnoběžek nebo kolmic k dané přímce )

PDVL  Z – mapy a plány,

            – Z -testík ze str. 13-15 téma ČR – demokratický stát

           – – živočichové

           – –  testík ze str. 9-14 téma rostliny

HV – testík noty, doby