Týdenní plán od 22. 5. 2017

Děkuji všem žákům, kteří se podíleli na sběru papíru.

Výlet Botanicus – vybraní žáci, kteří doplní třídu 4. A, obdrží včas všechny informace, až je dostanu od p. uč. ze 4. A.

Co nás čeká?

čt – výstava TRNKOVA ZAHRADA – 1. h. M geom., 8:45 odchod na výstavu – návrat okolo 12:35 , přinést do čt 90 Kč.

http://zahrada2.cz/

Plán:

Čj –  Souvětí a větné vzorce, spojovací výrazy

Sloh –  vypravování, povídka

M –   Vztahy mezi čísly, zlomky

M geom. – Obsah obdélníku (DÚ), čtverce

Hv – hudební nástroje – dokončení

PDVL:

Z- Cestujeme po naší vlasti, památky UNESCO – pokračování

D –   kapitola Husitské války – dokončení

– Ekosystém louka- rostliny (dokončení) + živočichové

TU Bočková

 

 

AJ – Drahorádová, 18. 5. 2017

Vážení rodiče,

opět došlo (jako bohužel často) k tomu, že polovina žáků neměla úkoly, přestože píše vše na web. Proto jsem se definitivně rozhodla, že tato hodina je poslední, kterou na web píši.

Dnes si nejdříve žáci dodělávali domácí úkol – pracovní sešit, str 49. Většinu těchto úkolů mohou žáci začít vypracovávat na konci hodiny (někteří i dokončí), takže si ani nemyslím, že bych je nějak přetěžovala. Bohužel v této skupině je velké množství žáků, kteří pravidelné domácí opakování nutně potřebují. 

Poté jsme si vypsali a přeložili novou slovní zásobu – grasslands, sea, rivers, forests, nuts, plants – a vypracovali str. 50 v Classbooku. Za úkol měli v pracovním sešitě cvičení 5 na str. 50. Někteří ho stihli již ve škole. 

Přeji hezký zbytek školního roku.

Drahorádová

AJ – Drahorádová, 16. 5. 2017

Amazing animals

 • classbook, str. 49, práce s textem
 • procvičování otázek: Where does it live? It lives in …….. What does it eat? It eats ……………
 • nová látka: slovíčka fly, swim
 • procvičování otázek: Does it fly? Does it swim? Does it eat………? a odpovědí: Yes, it does/No, it doesn´t.

Týdenní plán od 15. 5.

Co nás čeká?

Soutěž ve sběru papíru: čt a pá 7:30-8:00 – mohou žáci nosit do školy papír na sběr

Plán:

Čj –  shoda přísudku s podmětem – opakování (doplňovačka, přepis), slovní druhy

Souvětí a větné vzorce

Sloh –  e-mail, sms, skype

M –   řešení slovních úloh, vztahy mezi čísly

M geom. – rýsujeme rovnoběžník a obsah obdélníku

Hv – hudební nástroje

PDVL:

Z- Cestujeme po naší vlasti

D –   kapitola Husitské války

– Ekosystém pole – procvičení

Ekosystém – louka/rostliny

Milí žáci, nezapomeňte v neděli popřát maminkám k jejich svátku 🙂

TU Bočková

AJ – Drahorádová 11. 5. 2017

Žáci dnes buď dopisovali, nebo prováděli opravu testu z minulého týdne. Žáci, kteří chyběli, nebo dnes test dopisovali, provedou opravu testu doma po té, co jim bude na hodině předán. Opravu do sešitu budu kontrolovat a známkovat. 

Drahorádová

Týdenní plán od 10. 5. 2017

Do školy jdeme až ve středu, protože v úterý je ředitelské volno.

Žáci donesou částku, kterou vyběhali v Run and Help a rozmyslí si, na co bychom mohli vybrané peníze věnovat.

Všichni žáci si dokoupí tyčinkové lepidlo, nůžky a dovybaví penál!!!

Všichni žáci také nosí převlečení na TV (obě varianty – ven i do tělocvičny).

 

Plán:

Čj –  shoda přísudku s podmětem – procvičování (pátek- testík)

 • doplňovačka  a diktát na známky

Sloh –  Vypravování a rozšiřování slovní zásoby

M –   Přímá úměrnost, Řešení slovních úloh

desetimin. – pís. násobení a dělení, slovní úloha, zápis zlomků podle diktátu (středa)

M geom. – rýsujeme rovnoběžník

Hv – hudební nástroje – dokončení

PDVL:

D –   kapitola Husitské války

– Vlastnosti látek a horniny a nerosty- desetiminutovka (přesunuto na tento pátek)

Ekosystém pole – živočichové našich polí – dokončení

 

 

TU Bočková

 

 

AJ – Drahorádová, 4. 5. 2017

Review C

 • test lekce 9
 • opakování lekcí 7 – 9 na zítřejší test
 • Classbook, str. 46 a 47
 • pracovní sešit taktéž str. 46 a 47 (pokud nestihli, dodělají doma)

AJ – Drahorádová, 2. 5. 2017

My hobbies

 • procvičování otázek What do you do in your free time
 • Classbook str. 44 – čtení dopisů, práce s textem
 • pracovní sešit, str. 44 a 45, cvičení 5, 6, 7 (co nestihli ve škole, dodělají doma – nácvik na test)

Týdenní plán od 2. 5. 2017

Milí žáci a rodiče,

přeji Vám krásný prodloužený víkend, doufám, že ho strávíte příjemně… a slunečný první máj 🙂

Ve středu nás čeká Run and Help – žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení. Vše jsme si s žáky pověděli.

Plán:

Čj –  shoda přísudku s podmětem – rodu ženského, mužského a procvičování

-doplňovačka  a diktát na známky

Sloh –  Vypravování a rozšiřování slovní zásoby

M –   ZLOMKY a početní operace (+  – * : )

desetimin. – pís. násobení a dělení, slovní úloha

M geom. – čtverec a obdélník- rýsování, Rovnoběžníky

(Žáci, kterým chyběl DÚ, si ho dodělají. Ti, kteří nepřesně rýsovali, si označené úlohy narýsují znovu.)

Hv – hudební nástroje

PDVL:

Z– test z kapitol Počasí a podnebí až Průmysl (32-39), kapitola Chraňme přírodu

D –   test Lucemburkové a Život ve středověku, kapitola Husitské války – úvod

Z – Zeměpis nemáme – příští týden test z kapitol Počasí a podnebí až Průmysl (32-39)

– Vlastnosti látek a horniny a nerosty- desetiminutovka

Ekosystém pole – živočichové našich polí

TU Bočková

 

AJ – Drahorádová, 27. 4. 2017

My free time

 • procvičování slovní zásoby free time activities – hádají ukázky činností
 • Classbook, str. 43 – poslech písničky a práce s textem, otázky What does he do on ……..  ? Where does he do it?
 • procvičování otázek a odpovědí podle cvičení na str. 43 dole – odpovědi Yes, I do/No, I don´t.
 • DÚ – pracovní sešit, tr. 43
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.