Run and help

V letošním roce děti vyběhaly celkem 3585 Kč a domluvily se, že peníze předáme přes paní hospodářku psímu útulku v Libni. Za tuto krásnou částku moc děkujeme všem běžcům i jejich sponzorům :).

“věci, které nejsou nikoho”

Při úklidu třídy jsme v lavicích, skříních a poličkách našli spoustu oblečení – trička, tepláky, boty, mikiny,….. Tak, jak po celý tento rok, i teď se k nim nikdo nehlásí. Proto jsem vše dala do tří krabic, nadepsala 4.B a dala do šatny. Pokud Vám doma něco chybí, nahlédněte do krabic a věci, které jsou Vaše si odneste.

 

25.6.-29.6.

 Pondělí 25. 6. – čtvrtek 28. 6. končí vyučování v 11,40 hod. Vysvědčení dostanou naši žáci v pátek 29. 6. první vyučovací hodinu, v cca 8,45 předáme slavnostně vysvědčení našim absolventům a absolventkám.

25.6. a 28.6. tramvajenku s sebou!

GDPR

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.

BEZPEČNÝ INTERNET

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

 

Anglický jazyk – dodělání práce z hodiny AJ

Vážení rodiče,

probírali jsme dnes počasí. Žáci mají vypracovat “projekt” na téma počasí. Někteří to nestihli v hodině. Proto mají za úkol na ÚTERÝ 27. ÚNORA vše dodělat a přinést. 

Osnova:

SEASON: vybrat si jedno roční období a jeho název napsat anglicky

MONTHS: napsat anglicky měsíce vybraného období.

WEATHER: napsat tři věty, jaké počasí je pro vybrané období typické + nakreslit k větám tři symboly pro dané počasí (viz učebnice, lekce 6).

ACTIVITIES: napsat tři věty (aktivity/události/věci typické pro vybrané období) + nakreslit k větám obrázky daných činností či událostí.

 

Děkuji. Drah.

Pracovní sešit AJ

Vážení rodiče,

probrali jsme v AJ prvních pět lekcí. Někteří žáci neměli vypracovaná všechna cvičení v pracovním sešitu, která v průběhu roku byla zadána. Dnes v hodině měli čas na dokončení. Pokud to nestihli, mají dodělat doma. Většina však na konci hodiny cvičení měla. Prosím tedy o kontrolu a případné dokončení. Za každé nevypracované cvičení, které bylo zadáno (děti vědí, která to byla) dostanou v úterý na hodině AJ mínus.

Děkuji a přeji hezký víkend.

Drahorádová